ReadyPlanet.com
LP  
รหัส : LP
ยี่ห้อ : LP
รุ่น : LP
รายละเอียดทั้งหมด :

 


 

รถไฟฟ้าสามล้อหลายแบบหลายสไตร์

 ตารางราคารถไฟฟ้า L&P ทุกรุ่น

รุ่น ราคาเงินสด 10 เดือน บัตร

SY500

ผ่อนผ่านบัตร
37,500
จ่ายเงินสดเพียง
37,000 บาท

3,750

กสิกร

0% นาน10เดือน

R500

ผ่อนผ่านบัตร
35,500
จ่ายเงินสดเพียง
35,000 บาท
3,550

กสิกร

0% นาน10เดือน

R500 II

ผ่อนผ่านบัตร
36,500
จ่ายเงินสดเพียง
35,500 บาท
3,650

กสิกร

0% นาน10เดือน

L500

ผ่อนผ่านบัตร
32,900
จ่ายเงินสดเพียง
32,500 บาท
3,290

กสิกร

0% นาน10เดือน

D500

ผ่อนผ่านบัตร
32,900
จ่ายเงินสดเพียง
32,500 บาท
3,290

กสิกร

0% นาน10เดือน

SM500

 

ผ่อนผ่านบัตร
45,000
จ่ายเงินสดเพียง
39,900 บาท
4,500

กสิกร

0% นาน10เดือน

SM500 II

ผ่อนผ่านบัตร
41,900
จ่ายเงินสดเพียง
40,900 บาท
4,190

กสิกร

0% นาน10เดือน
RT500 ผ่อนผ่านบัตร
37,000
จ่ายเงินสดเพียง
36,500 บาท
3,700

กสิกร

0% นาน10เดือน

 -รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ ,บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกและหรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

 

 


 

 


จำนวน